Konieczne jest utworzenie zgłoszenia reklamacyjnego.
Zgłoszenie można wykonać:

 • poprzez wiadomość e-mail,
 • za pomocą formularza w Wirtualnym Biurze Obsługi Klienta (zakładka helpdek),
 • w formie pisemnej (listem poleconym lub zwykłym) na adres korespondencyjny firmy, tj.:
  multiTK s.c.
  ul. Władysława Jagiełły 41
  63-500 Ostrzeszów
 • telefonicznie pod numerem 62 590 30 30.
Konieczne jest przesłanie danych nowego abonenta, które należy dostarczyć do nas:
 • poprzez wiadomość e-mail,
 • formularz kontaktowy dostępny w Wirtualnym Biurze Obsługi Klienta (zakładka helpdek).

Na podstawie przesłanych przez Państwa danych generujemy aneks do umowy, który podpisywany jest w asyście naszego pracownika dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Dokument podpisywany jest przez cedenta (przekazującego prawa i obowiązki) i cesjonariusza (przejmującego prawa i obowiązki).

W celu zawieszenia usługi należy wysłać do nas wniosek o zawieszenie:

 • w formie pisemnej (listem poleconym lub zwykłym) na adres korespondencyjny firmy, tj.:
  multiTK s.c.
  ul. Władysława Jagiełły 41
  63-500 Ostrzeszów
 • poprzez wiadomość e-mail opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • za pomocą formularza w Wirtualnym Biurze Obsługi Klienta (zakładka helpdesk).

Maksymalny okres zawieszenia usługi może wynieść trzy miesiące (trzy okresy rozliczeniowe).

W celu rozwiązania Umowy, prosimy o pobranie i wypełnienie formularza.

Wypełniony dokument należy wysłać do nas w formie pisemnej (listem poleconym lub zwykłym) na adres korespondencyjny firmy, tj.:
multiTK s.c.
ul. Władysława Jagiełły 41
63-500 Ostrzeszów